Учение за труда

Прелюбимият Бабаджи

6 юли 2010 г.

Прелюбимият БабаджиАЗ СЪМ Бабаджи.

Днес идвам, за да разширя вашето разбиране на Учението за труда. Знаете, че правилният труд – това е съзидателният труд в полза на Живия Живот. Сега ще добавя още един елемент, който прави труда правилен от Божествена гледна точка – това е, че този съзидателен труд в полза на Живия Живот трябва да се извършва в състояние на най-висша Радост и в присъствието на Божествената Любов.

Само когато ви е обхванало радостно чувство, докато се трудите, само когато трудейки се, мислите позитивно и изричате благи слова, само тогава трудът е творчески и резултатът е израстване на вашата душа и създаване на Божествен образец във вашия материален свят.

Това е, към което е нужно да се стремите.

Когато душата се труди във Висшите ефирни октави на Светлината, тя прави това с вдъхновение и благословение. Вие можете да правите същото.

Можете да благодарите на Бога за възможността, която ви е дал да дойдете в това въплъщение и да вложите най-доброто от себе си чрез своя труд в материалния свят.

Можете да поискате подкрепата и помощта на Възнесените Същества на Светлината, преди да започнете да правите каквото и да било, за да получите тяхното благословение и да се изпълни вашето същество с Божествено вдъхновение. Тогава в процеса на вашия труд участие могат да вземат и обитателите на Светлинната мрежа от по-фините слоеве на Битието и така да се осъществи това Единение, което е характерна черта на Златния век.

Можете да благославяте и предмета на своя труд – това, което работите, за да го изпълните с позитивност и със своята Божествена Любов и така да ги предадете на всички, които след това ще се ползват от плодовете на вашия труд.

Всичко това, за което сега ви говоря, е напълно реално постижимо за всеки от вас, стига да го пожелаете и да се устремите към този начин на работа. Така ще положите основите на новите отношения помежду си и с Възнесените Същества на Светлината.

Всеки вид труд, който се извършва в спазване на Божествените Заповеди и Закони, какъвто и да е той, би могъл да бъде наситен с Радост. Тази Радост, която изпитват децата, когато се трудят. Отделете време и наблюдавайте децата и това, което правят, и щастието, което излъчват, докато работят, играейки.

Това е правилният труд и тогава той е съзидателен и е в служба на Живия Живот.

Желая ви успехи в постигането на този труд.

АЗ СЪМ Бабаджи