Информация относно работата, която ви предстои

Будда Вайрочана

9 ноември 2010 г.

Будда ВайрочанаАЗ СЪМ Вайрочана.

Днес идвам, за да ви дам допълнителна информация относно работата, която ви предстои. Нужно е да прилагате полученото Учение в своя живот и да започнете да извисявате съзнанието си. Тогава идва ред да ви бъде дадено ново Учение, което да съответства на новото ниво на вашето съзнание.

Ние помагаме на тези, които работят над себе си ежедневно, устремено и с Вяра в Бога и в Господа. И според нуждата на момента, и отчитайки трудностите, които срещате, и грешките, които допускате, ще продължим да ви даваме Учението, което ви е нужно за момента и което сте готови като го получите, да го възприемете и приложите в живота си. Така че само от вас самите зависи каква информация ще получавате занапред и в какъв обем. Ние сме готови и чакаме да видим насоката на вашата работа, за да ви помагаме по вашия Път.

Използваме всяка възможност, за да сме близо до вас и да чувствате нашата подкрепа, за да се ускори вашето придвижване по Пътя – на тези, които желаят това и показват на дело своето устремление, прилагайки постепенно и постоянно полученото Учение.

На вас ви предстои, колкото ви е възможно по-бързо да се настроите за новото, което идва, и да извисите своето съзнание и да го приведете в синхрон със съзнанието на тези ваши деца и внуци, които предстои да започнат да идват във въплъщение от Висшите октави на Светлината, когато времето за това настане. И да повишавате нивото на своите вибрации, за да са постоянно в синхрон с повишаващата се вибрация на цялата планета.

Така ние съвместно, работейки в екип с вас, ще постигнем промените, които вече започнаха, в изпълнение на Промисъла на Отца за изграждане на едно прекрасно бъдеще за вашия свят – света на Новия Ред, който предстои.

АЗ СЪМ Вайрочана

ОМ

 

*   *   *

Бележка на Росица Авела: След като приех Посланието от Будда Вайрочана, аз Му благодарих и в отговор получих Неговата благодарност и следните слова:

Нужно е всички да осъзнаят, че са част от един общ замисъл и той се осъществява с тяхното дейно участие. И че ни предстои съвместна работа, и че сме едно единно цяло, работещо за изпълнение на Волята на Единния Отец, макар и от двете страни на завесата, която само привидно ни разделя. АЗ СЪМ Вайрочана

ОМ