Препоръки как по-лесно да се съхраните и да издържите,
и развитието си успешно да продължите

Прелюбимият Серапис Бей

14 април 2011 г. и 06 октомври 2019 г.

Прелюбимият Серапис БейАЗ СЪМ Серапис Бей и дойдох, за да ви предам импулс, който ще ви помогне да продължите напред, въпреки това, което се случва сега, и въпреки това, което предстои.

Всички вие, които сте запознати с Учението, което даваме през последните години, и се стремите да прилагате на дело нашите препоръки към вас, сега е нужно да се устремите още повече духовно да се усъвършенствате.

Най-доброто в настъпилите вече нови времена е всеки сам да работи по собственото си усъвършенстване и да преминава през ситуациите, които му поднася животът, но и да поддържа постоянна и най-тясна връзка с Висшите октави на Светлината и техните обитатели – с Ангелите и Архангелите и с Възнесените Същества на Светлината, като се обръща към тях постоянно за помощ и подкрепа за всичко, което му е нужно, а след това от благодарност да им отправя Божествената си Любов, включително и когато житейската ситуация, за която е молил за помощ, приключи.

Добре би било да свикнете да се обръщате към Възнесените Същества на Светлината и преди да започнете някаква работа – за всичко, което започвате да вършите, за да ви се наспорява Свише, а след края на работата си да възблагодарите на тези от тях, на които може да се благодари* и Божествената си Любов да им отправите – на всички тях, от все сърце и душа.

Приумножавайте Божествената Любов помежду си – вие и Възнесените Същества на Светлината и пребивавайте в Радост и в Благодарност към Бога и към Господа и им отправяйте тази приумножена Божествена Любов.

Съблюдавайте Господните Заповеди и Закони и отработвайте нови Божествени съвършенства на мястото на всичко илюзорно, което ще преобразувате с най-голяма лекота, понеже ще е с постоянна помощ Свише.

Това са важни напътствия и биха ви били много от полза занапред, когато разликата между вас и всички останали хора, пребиваващи в илюзията и не желаещи да се разделят с нея, започне още повече да се увеличава.

Когато поддържате съзнанието си отворено за общуване с Възнесените Същества на Светлината, връзката помежду ви ще е постоянна и двустранна и все повече ще укрепва напред във времето. И тогава, каквото и да започвате да правите, когато призовете Възнесените Същества на Светлината, които имат възможност в момента, да присъстват и да са редом до вас по време на вашата работа в духовността, а и по време на работата ви в материалността, това ще приумножава доброплодотворния резултат на всичко с каквото се захванете и ще поемате животворна глътка въздух от Висшите сфери, която да ви даде сили да продължите след това отново в илюзията, надянали своите маски.

И така до всеки следващ път, до всяка следваща ваша среща със Съществата на Светлината от Висшите октави на Светлината. А когато ги призовавате, винаги дръжте в съзнанието си мисълта, че го правите за да улесните и ускорите вашето духовно усъвършенстване и целта и мотивът ви за това са да сте полезни за планетата и Живия Живот на нея и за да сте в изпълнение на Божественото ви предначертание и на Господния Промисъл за този свят!

Създавайте Божествени образци за този нов тип общуване помежду ви със Съществата на Светлината – в Радост, в хармония с природата и в Божествена Любов помежду ви.

Споделяйте с всички Сили на Светлината колко много ви помага тяхното присъствие и помощ във вашия живот по време на всички моменти на подкрепа, която получавате от тях и колко много това укрепва вашата Вяра в Господа и я приумножава.

Споделяйте с тях колко много това ваше общуване повишава вашата енергетика и вибрация и извисява съзнанието ви, и от благодарност отново им отправяйте вашата Божествена Любов.

Споделяйте с обитателите на Висшите сфери на Светлината и образците на изкуството, които увеличават Радостта ви и ви карат да се чувствате леко, сякаш всеки момент ще литнете към Небесата. Това още повече ще усилва за вас добрия ефект от тези произведения на изкуството, които са Божествен образец и са в Светлинната мрежа.

Споделяйте с Възнесените Същества на Светлината, с ангелите и архангелите и с елементалите и своите разходки сред природата, без значение какво е времето. То винаги ще е най-доброто за вас, когато решите да излезете извън населените места и ги призовете да са с вас. И обезателно открийте някое тихо кътче, където да поседите в Тяхното Присъствие, мълчейки, докато почувствате как се сливате с всемира и ставате едно единно цяло помежду си и с всичко, което ви заобикаля.

Така, следвайки тези препоръки, би ви било по-лесно Живи да се съхраните, Доброплодотворни в Светлинната мрежа да бъдете и каквото и да става във всеки следващ момент от живота ви, да издържите и развитието си успешно да продължите.

АЗ СЪМ Серапис Бей

 

blue line

* Виж в част Учение Въпрос и отговор 2 „Най-важното за тези времена“ от 28 декември 2016 г. и Въпрос и отговор 6 „Отговори на въпроси по темата на Въпрос и отговор 2“ от 23 февруари 2017 г.