Дойде крайното време да действате в нужната посока

Господ Санат Кумара

21 март 2013 г.

Господ Санат КумараАЗ СЪМ Санат Кумара.

Днес дойдох, за да поставя началото на още един цикъл с Послания, които предстои да получите по преголямата Милост на Небесата към вас, за да са ви в помощ и подкрепа занапред.

В деня на пролетното равноденствие планетата Земя направи още един лек скок в посока към повишаване на нейната вибрация и енергетика. Сега отново следва период на сънастройване на цялата природа с извършените промени.

Днес дойдох да ви дам тази информация и да ви препоръчам да следвате естествения ход на развитие на събитията на планетата.

Много би ви помогнало състоянието на извисено съзнание в позитивност, хармоничност и умиротворение. Досега много пъти ви се говореше, че е нужно да отработите това състояние и да пребивавате в него постоянно. Времето за това вече настъпи. Понеже само онези, които успеят да отработят това състояние и пребивават в него постоянно, ще бъдат добре в идващите времена и ще могат да пребивават сред природата.

Останалите ще бъдат възпрепятствани, поради това че ще изпитват различни дискомфортни състояния и ще им се наложи да се справят с тях. Но в съвременната ви медицина липсва лек против повишаване на вибрацията и енергетиката на планетата, лек срещу общия все по-висок енергиен и вибрационен фон.

А и средствата на илюзията могат да понижават вибрациите на хората, затворени в големите населени места, и те да се чувстват комфортно само до определен момент. След преминаването на един определен праг, това вече ще спре да им помага. И на много от хората, които се отрекоха от Бога и избраха да служат на мамона, ще започнат да им се случват различни неща.

Бавно, постепенно и почти неусетно ще „излизат извън строя” все повече и повече човешки индивиди, които вече ще са без възможност да се сънастроят към извършващите се планетарни промени.

Датата 21 декември 2012 година бележеше края на една епоха, която отмина, и началото на нова, която тепърва предстои да се развива.

Тези леки скокообразни преходи, които планетата започна да извършва, ще продължат да се извършват и занапред, тъй като тя следва общия космически ритъм и закономерността в развитието на тази вселена.

Дойде времето, възлюбени, да приложите на дело получената от нас информация в Посланията, давани ви през последните години. А също и да вложите правилно енергията, получена при четенето им. Божественото Учение именно за това ви бе дадено – за годините, които предстоят, да ви е в помощ и подкрепа.

Днес аз дойдох с цялата си Любов и загриженост към всички вас, в които огънят на Живия Живот гори, за да ви предам импулса да продължите напред във вярното направление.

Много малко време остана от възможността, която ви се дава, за да излезете да живеете извън големите населени места, където ще можете свободно да проявявате своите Божествени качества. След като тази възможност приключи, всичко ще е различно, понеже планетата ще е станала по-различна. И всички Живи същества, които се сънастройват постоянно към извършващите се на нея промени, също ще са различни.

И тогава дори и да искате да излезете сред природата, това ще бъде болезнено за вас. А продължаването на живота в големите населени места ще е разрушително за всичките ви тела. И в този момент Учението вече ще ви е безполезно, тъй като ще е приключило времето за неговото приложение, и дори и да решите да го прилагате, ще е безрезултатно. А и ще бъде прекъснат достъпът до енергийната съставляваща на това Учение за живеещите под куполите на големите населени места, където сред населението преобладават илюзорните проявления, за да се прекъсне възможността тези илюзорни проявления да се подхранват и разрастват с получената при четенето на Посланията Божествена енергия.

Така че дойде крайното време да действате в нужната посока. И това време нито ще се удължи, нито ще се повтори.

Действайте смело, правете нужните промени. Цялата подкрепа на Небесата ви се дава в този времеви момент.

Спрете да слушате илюзорната си същност, която ви шепне, че е трудно да бъдете постоянно позитивни и приемащи с Благодарност и Божествена Любов всичко в условията, в които живеете, и че е почти невъзможно да се преместите да живеете извън големите населени места. Всичко е възможно, възлюбени, и всичко е по вашите сили и възможности, и съдбата ви сега е във вашите ръце.

Аз дойдох да сведа тази информация до външното ви съзнание, за да ви помогна във вашия избор на състояние на съзнанието и вътрешен сънастрой, а също и на място за живеене, което ще ви помага, вместо да ви пречи, в поддържането на този сънастрой през идващите години на продължаващи промени на планетата Земя, за да можете да останете в хармония с нея и да продължите успешно своето развитие напред по Пътя на еволюцията.

АЗ СЪМ Санат Кумара и съм с вас и до вас, когато излезете извън куполите на големите населени места. ОМ

 

картина