Относно работата ви на 23-то число

Господ Сурия

23 март 2014 г.

Господ СурияАЗ СЪМ Сурия.

Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то число призив за преобразуване на отрицателната карма за целия следващ месец на планетата Земя и на всички Живи същества, на своя народ и Родина и на вас самите. Аз съм радостен, че действието на тази Божествена Милост все още продължава. И вие имате възможността да се възползвате от нея в пълнота.

В това мое Послание ще ви дам някои пояснения какво и как е най-добре да правите от Божествена гледна точка всеки месец на 23-то число, за да се получи максимално добър резултат от вашата работа в този ден, в полза както на вас, така и на всички Живи същества.

Първото и много важно нещо, което бихте могли да направите, е макар и само един ден в месеца, на 23-то число, да си осигурите възможността да сте сред природата, извън населените места. Да бъдете в мълчание, в покой, в самота. И в хармония, баланс и умиротворение да отправяте своята Божествена Любов към всички Възнесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината.

Осигурете си тишина и спокойствие, за да бъдете хармонични и в Радостта. Тогава ще могат вашите мисли, чувства, слова и дела да са благи и доброплодотворни. И когато в това състояние и сънастрой започнете да извършвате духовната практика, чрез която най-много се разтваря вашето сърце, тогава ще можете да създавате блага карма с максимална сила и чистота.

Колкото повече време посвещавате и отдавате Благодарност и Любов най-чиста на Бога вътре във вашето сърце и отдавате Божествената си Любов на всички Сили на Светлината от Висшите Небесни октави в този ден, бидейки умиротворени и хармонични, толкова повече от тази блага карма ще успеете да натрупате през деня. А от размера на благата карма, която сте успели да натрупате в този ден, на 23-то число, зависи какъв ще бъде размерът на преобразуваната отрицателна карма за целия следващ месец.

Дойде моментът да ви обясня как действа тази Божествена Милост във времето, в което живеете сега, и как ще действа занапред.

За всеки от вас, който се постарае да бъде в служение на Бога и на Отца, извършвайки духовните практики, които са най-близки до неговото сърце, максимално извисявайки своето съзнание и създавайки блага карма с това, съществува възможността и Милостта в края на деня тази блага карма, която той е натрупал, по Божествен и по Господен начин да се приумножи.

Това приумножение на благата ви карма е според броя на всички останали участници, с тяхната блага карма, натрупана за целия ден. Това приумножение е и според количеството и качеството на натрупаната блага карма за деня от всеки участник.

След това Божествено и Господне приумножение благата карма се използва в точно определен ред според взетото решение от Висшия Космически Съвет на Великото Централно Слънце, прието и от Кармичното Ръководство на планетата Земя сега, в дните на пролетното равноденствие.

Този ред е следният – благата карма се използва за преобразуване на отрицателната карма за целия следващ месец:

първо – на всеки участник в това всеобщо, но все пак извършвано самостоятелно от всеки участник Служение;

второ – на още един човек, на когото всеки участник избере да помогне, който желае да му се помогне и осъзнато се стреми да спре да греши;

трето – на втори човек, на когото всеки участник избере да помогне, ако е сред природата в Служение през този 23-ти ден, и също както за първия човек, на когото се помага и той да желае да му се помогне и осъзнато да се стреми да спре да греши;*

след това последователно на членовете на семейството и на рода на всеки участник;

след това на жителите на мястото, където той живее, а също и на всички, с които той работи;

след това на народа и държавата, в която живее и работи в този момент, на съответното 23-то число, ако е извън своята Родина;

след това се отделя блага карма и за неговата Родина и народа в нея, а също и за всички представители на неговия народ, без значение къде на планетата живеят и работят и в коя държава са те,

и след това на човешкия род.

Точно в този ред. Но този ред обхваща и важи само за Живите Души, т.е. само за тези, които са част от Живия Живот на тази планета.

Така че, възлюбени мои, от всеки от вас зависи твърде много. От вашия брой и от количеството и качеството на извършваната от вас работа в този един единствен ден в месеца зависи количеството и качеството на благата карма, която ще натрупа всеки от вас, а от това зависи какво количество блага карма ще се образува след Божественото и Господнето ѝ приумножение в края на съответното 23-то число.

Сами разбирате колко много си заслужава да положите максимални усилия по време на всеки 23-ти ден. Това е най-висшата форма на Служение на Живия Живот, която може да извършвате в този времеви отрязък, в това си въплъщение – да помагате за преобразуването на отрицателната карма на колкото се може повече Живи човешки души, да помагате за тяхното спасение.

И колкото повече блага карма сътворите, с толкова по-голям дял в приумножението ще участвате. И след това за колкото повече Живи души стигне тази блага карма да бъде разпределена и да бъде преобразувана отрицателната им карма, толкова повече нова блага карма идва при вас, с която да можете да се разпоредите да ви е в помощ, когато имате нужда в най-тежките за вас моменти.

Така че възрадвайте се, възлюбени, тъй като има за какво да се радвате!

И се захващайте здраво за работа на всяко 23-то число!

Ако желаете, може да ме призовете работата ви в духовността да подпомогна и наспоря в този ден.

Другото важно нещо, което искам да ви кажа е, че в този ден работа в духовността може да бъде всичко, което започнете да вършите, когато го правите с радост, с желание и влагате най-доброто от себе си, за да се получи максимално качествен резултат. Може да отправяте призиви, молитви, да медитирате, да прочетете едно Послание, да гледате Посланията-Картини, които получава нашият Посланик. Може да четете стиховете-напътствия за всеки ден, може да използвате всичко, което ви е дадено чрез Росица Авела за работа в духовността.

И когато съзнанието си максимално извисите, може да започнете да пеете Божествени песни, бидейки изцяло в Радостта. А след това започнете да благославяте цялата Земя и всички Живи същества, човешкия род, всички народи, вашата родна земя и народа ѝ, вашите близки. Благославяйте всички, които пожелаете и в които Огънят на Живия Живот гори. Благословете и себе си. Благославяйте Възнесените Същества на Светлината, които ви помагат от Висшите Небесни октави.

Благославяйте радостно!

И бъдете в Божествена Любов към всекиго и всички, които благославяте в този миг!

А след това може да започнете да творите. Опитайте се, след като сте призовали своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, а също и Елохим Аполон на помощ, да свалите Божествени образци във вашия свят.

Току-що повторих поредността точно как да протича работата ви в духовността, която ви бе дадена преди една година от Господ Елисейя, тъй като това е най-доброто от Божествена гледна точка за вашето Служение. И повтаряйки тази последователност, АЗ СЪМ я подсилвам сега.

Може да рисувате, може да пеете, може стихове да пишете, може да започнете да пишете за какво сте благодарни в този живот, може да препишете част от Учението възможно най-красиво на ръка, спокойно, с лекота, в Радостта, без каквото и да е бързане, съзнавайки, че целият ден е на ваше разположение именно за това – да бъдете в Радостта и да правите това, което сърцето ви продиктува.

Би било добре да започнете работата си в духовността на чисто място, а докато го търсите, бъдете без осъждане към тези, които оставят своите отпадъци сред природата. Вместо това им простете от все сърце и душа, че замърсяват храма на Майката Земя, помолете и Господ да им прости и Му възблагодарете на Господа от все сърце и душа! **

Също така много важно Служение може да извършите, когато сте в мълчание и вътрешно благодарите на Бога и на Отца, и останете в това състояние, колкото можете повече време, провеждайки Божествената Светлина във вашия свят и насищайки околното пространство с нея.

Благодарете, благодарете, благодарете!

Възхвалявайте Господа и Бога, и всички Възнесени Същества на Светлината.

Благодарете на Присъствие на Единния Отец за Милостта, която ви се дава на вас, на вашите близки, на вашия род и народ и на целия човешки род на планетата Земя.

Благодарете на Господ Алфа – вашия Отец Небесен, и отправяйте Божествената си Любов към всички Сили на Светлината от всички степени на Небесната Йерархия на Светлината, включително към своя Учител на финия план от Йерархията на Светлината.

Благодарете на своето Висше АЗ СЪМ Присъствие.

Благодарете на елементалите.

Благодарете на Майката Земя!

Какво по-добро Служение от това, когато го правите в Радостта, с желание, смирение и умиротворение.

Всеки от вас сам ще почувства какво да прави в този ден. Следвайте сърцата си. Те ще ви водят най-добре.

АЗ СЪМ ви Благославям в този момент. И това е следващото важно нещо, заради което дойдох и с което искам да завърша своето Послание към вас.

Благославям всички вас, които всеки месец на 23-то число се освободите от капана на илюзията и решите на тишина и на чистота сред природата да се отдадете в Служение на Живия Живот в помощ за спасението на колкото може повече души, в които Божественият Огън тлее или вече гори! Благославям ви да сте успешни в своята работа през този ден и всичките ви мисли, чувства, слова и дела да са доброплодотворни в и за Светлинната мрежа на планетата Земя!

И аз радостно предчувствам, че все повече и повече ще ставате тези, които ще се възползвате от тази Господна Милост и ще поемете моя Благослов. И ви благодаря!

АЗ СЪМ Сурия

 

blue line

* Този абзац бе добавен на 18 януари 2015 година по указание на Господ Сурия и е във връзка с новата Господна Милост, оповестена в Посланието на Прелюбимата Порция от 25 юли 2014 година, където е препоръчано и следното:

„И ако такива хора липсват сред вашите близки и познати или е само един, вие бихте могли, ако желаете, да кажете по време на вашия призив в началото на всяко 23-то число така:

Господи, аз изисквам, искрено искам и моля
да се преобразува отрицателната карма за целия следващ месец
и на още една/две Светли души, според Твоя избор, мили Татко Небесни.”

** Този абзац е с нов текст, даден от Господ Сурия на 22 март 2017 г.

Старият текст вече е без актуалност след оповестеното от Прелюбимата Атина Палада в забележка след края на Посланието й от 22 юли 2010 година.

Старият текст на абзаца и пояснението към него под линия: „И добре би било, преди да започнете да работите, да съберете отпадъците наоколо, искайки прошка от Отца, че човечеството замърсява храма на Майката Земя. *Препоръчително е отпадъците да се събират с ръкавица или щипка, за да се избегне допирът с тях, и да сте без каквото и да е осъждане.”

 

 

картина