Напътствия и отговори на въпроси,

свързани с израстването в духовността

Напътствия относно духовното ни развитие, дадени от Възнесените Същества на Светлината, нашите Учители от Небесната Йерархия на Светлината, както и Техни отговори на зададени на сайта въпроси.

Напътствия и Благослови
Благослов от Присъствие на Единния за ЧНГ 2019 г., 1 януари 2019 г.
Честит 8-ми Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!, 8 октомври 2018 г.
Напътствие на Пресвета Богородица от 13 януари 2018 г.
Благослов от Присъствие на Единния, 2 януари 2018 г.
Честит 7-ми Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!, 8 октомври 2017 г.
Напътствие на Пресвета Богородица от 12 май 2017 г.
Присъствие на Единния, 1 януари 2017 г.
Честит 6-ти Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, 8 октомври 2016 г.
Присъствие на Единния, 1 януари 2016 г.
Честит 5-ти Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, 8 октомври 2015 г.
Присъствие на Единния, 1 януари 2015 г.
Честит 4-ти Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, 8 октомври 2014 г.
Господ Шива, 9 юли 2014 г.
Присъствие на Единния, 1 януари 2014 г.
Честит 3-ти Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, 8 октомври 2013 г.
Господ Санат Кумара, 3 август 2013 г.
Присъствие на Единния, 1 януари 2013 г.
Господ Шива, 19 декември 2012 г.
Присъствие на Единния, 8 октомври 2012 г.
Присъствие на Единния, 1 януари 2012 г.
Присъствие на Единния, 8 октомври 2011 г.
Господ Алфа, 6 януари 2011 г.
Господ Алфа, 1 януари 2011 г.
Господ Шива, 1 юни 2010 г.

 

Отговори на въпроси, изпратени на сайт ЕДИНЕНИЕ Брой въпроси
Призиви 1
Семейство и личност 6
Благослови 1
Други 2

 

 

Задаване на въпроси, споделяне на опит,
изказване на благодарност, даване на предложения,
изпращане на съобщения и покана за среща:

ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net