Срещи с Росица Авела

 

 

 

Срещи с Росица Авела Брой части
Бургас, 26 август 2012 г. 3
Полша, Жиельона Гура, 17-18 ноември 2012 г. 10
Полша, Подкампинос, 27-28 април 2013 г. 12
Полша, 23-24 януари 2016 г. 41

 

ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net